PL EN


1991 | 22 |
Article title

The Role of "Agents" in the Pcocess of Adaptation of New Workers to the Work Situation

Content
Title variants
EN
Rola "pośredników" w procesie adaptacji nowych robotników do sytuacji pracy
Languages of publication
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł dotyczy problemów związanych z adaptacją nowych pracowników w zakładzie przemysłowym. Opisany jest w nim proces psychospołeczny, w którym nowy pracownik nawiązuje kontakty ze starszymi pracownikami. W procesie tym bardzo ważną rolę odgrywają tzw. pośrednicy. Są to osoby, które nadzorują i pomagają nowemu pracownikowi w okresie jego adaptacji do sytuacji pracy. Poprzez interakcje z pośrednikami nowy pracownik uczy się nie tylko jak pracować, ale również jak "żyć" w nowym kulturowym otoczeniu. Można wyróżnić dwa podstawowe rodzaje pośredników, tj. pośredników formalnych (wyznaczonych przez zakład pracy do opieki nad nowym pracownikiem) oraz samorzutnych (są to ci pracownicy, którzy z własnej inicjatywy pomagają nowym pracownikom). Pośrednicy samorzutni mogą posiadać jeden z czterech statusów w zależności od autentyczności intencji ich działań wobec nowych pracowników oraz w zależności od tego czy są oni akceptowani przez nowych pracowników. Oto cztery rodzaje tych pośredników, pośrednicy rzekomi - akceptowani, rzekomi - nie akceptowani, autentyczni - akceptowani, autentyczni - nie akceptowani. Statusy pośredników mogą ulec zmianie w czasie w zależności od interpretacji działań pośredników dokonywanych przez nowych pracowników. W artykule opisano proces redefinicji tych statusów opierając się na danych empirycznych, uzyskanych z ukrytej obserwacji uczestniczącej. Opisano także, z jakich pozycji organizacyjnych pochodzą różne rodzaje pośredników oraz opisano proces wstępnego oswajania się pośredników z nowym pracownikiem. Analizując powyższe problemy koncentrowano się głównie na procesach interakcji. Przyjęto za podstawę analiz teoretyczną perspektywę symbolicznego interakcjonizmu oraz tzw. metodologię budowania teorii ugruntowanej.
Keywords
Year
Volume
22
Physical description
Dates
published
1991
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/10234
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_10234
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.