PL EN


1991 | 22 |
Article title

An Outline of the Study of the Social Meanings of Oeath in Modern Hospital

Content
Title variants
EN
Szkic o społecznym znaczeniu śmierci w nowoczesnym szpitalu
Languages of publication
Abstracts
PL
Celem badań, przedstawionych w artykule jest opis społecznego znaczenia śmierci w szpitalu z punktu widzenia personelu. Podejście teoretyczne - etnometodologiczno-fenomenologiczne. Tak więc próbuje się odtworzyć proces produkowania znaczeń prze; personel szpitala w toku obserwacji uczestniczącej i wielu rozmów z personelem i pacjentami. W artykule przedstawiono niektóre wyniki badań. Społeczne zasoby wiedzy o śmierci można uporządkować w dwu grupach: zasady moralne i poznawcze (m. in. "śmierci nie da się uniknąć, można ją opóźnić", lub “umierający jest członkiem rodziny” ) - omawia się 20 takich zasad. Drugą grupą wiedzy o śmierci są symbole związane z kontrolą i wspólnotą. Omawiane zasoby wiedzy o śmierci są obecne w codziennym doświadczeniu personelu. Aby wyjaśnić logikę ich używania autor odwołuje się do koncepcji ramowej E. Goffmana. Wyróżnia cztery ramy śmierci: praktyczną, biomedyczną, laicką (tzn. nieprofesionalną) i semipsychiatryczną. Owe ramy są związane ze społecznymi strukturami i instytucjami (formalną i nieformalną strukturą szpitala, instytucją rodziny, sposobem kształcenia personelu, jego profesionalizmem). Artykuł zawiera przykład analizy użycia społecznych zasobów wiedzy w praktyce szpitalnej.
Keywords
Year
Volume
22
Physical description
Dates
published
1991
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/10263
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_10263
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.