PL EN


1991 | 22 |
Article title

Contacts with Institutions in the Light of a Time Budgets Survey

Authors
Content
Title variants
EN
Kontakty z instytucjami w świetle badań budżetu czasu
Languages of publication
Abstracts
PL
Na podstawie wyników badań budżetów czasu przedstawiono w artykule statystyczny obraz częstości i czasochłonności kontaktów z instytucjami. Uczestniczący w badaniu mężczyźni - mieszkańcy Łodzi pozostawali przez ponad 10 godzin dziennie w zasięgu działania różnych instytucji. Według relacji budżetowych najczęstsze były kontakty z instytucjami zatrudnienia (pracy), komunikacji miejskiej, handlu i usług, telewizją i środkami masowego przekazu, z którymi stykało się od 100% do 80% badanych. Znacznie mniejsza część badanych (od 204 do 25%) zarejestrowała kontakty z instytucjami religijnymi, administracją, placówkami kształcenia i wychowania oraz z organizacjami społecznymi. Najmniejszą liczbę kontaktów miały instytucje drugiego układu kultury. W drugiej części artykułu analizując średnie czasu poświęconego przez różne kategorie zawodowe na kontakty z poszczególnymi typami instytucji wyróżniono kilka wzorów alokacji czasu w instytucjonalnych sferach życia. Minimalizacja kontaktów z instytucjami charakteryzowała tzw. wolne zawady i twórców oraz robotników niewykwalifikowanych. W wielu typach instytucji angażowali swój czas kierownicy i urzędnicy. Mistrzowie i pracownicy fizyczno-umysłowi więcej czasu od innych poświęcali na mass media i pracę społeczną. Pracownicy naukowi i inteligencja nietechniczna przeznaczali swój czas na pracę w instytucjach dostarczających dodatkowy dochód oraz na działalność w organizacjach społecznych. Z kolei robotnicy wykwalifikowani, brygadziści i lekarze charakteryzowali się wysoką średnią efektywnego czasu pracy zawodowej. Natomiast inżynierowie i technicy częściej od innych korzystali z oferty instytucji drugiego układu kultury.
Keywords
Year
Volume
22
Physical description
Dates
published
1991
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/10265
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_10265
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.