PL EN


1991 | 22 |
Article title

The City as Social Space

Authors
Content
Title variants
EN
Miasto jako przestrzeń społeczna
Languages of publication
Abstracts
PL
W formie eseju autorka analizuje społeczny i kulturowy fenomen miasta. Odwołuje się do koncepcji R. Girarda, W. Benjamina i M. de Certeau. Miasto jest przestrzenną formą organizowania stosunków społecznych, instytucji i podmiotów. Jest pełne opowieści i mitów, sposobów regulowania komunikacji i wymiany. Miasto jest polem zmagań tradycji i współczesności. Miasto je3 t podmiotem politycznych i społecznych działań, ale jest też ideą. Miasto jest przestrzenią, w której idea, działanie i ciało przenikają się. Artykuł pokazuje, w jaki sposób "miasto Jest" przestrzenią społeczną, w której historia i nowoczesność są współobecne. Miasto jest formą i terenem sprawowania kontroli społecznej zarówno sanitarnej, Jak też policyjnej. Miasto ma, wytwarza własny klimat, w którym ludzie obcują ze sobą, w określonej, znanej im przestrzeni. Miasto jest tą przestrzenią, w której zachodzą zjawiska potocznego, codziennego życia.
Keywords
Year
Volume
22
Physical description
Dates
published
1991
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/10266
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_10266
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.