PL EN


2013 | 286 |
Article title

Influence of Inaccuracy Measurement On Middle- Operating Control Costs

Content
Title variants
EN
O wpływie niedokładności pomiarów na koszty kontroli międzyoperacyjnej
Languages of publication
Abstracts
EN
Control charts are commonly used in plants to monitor the correctness of manufacturing process, due to their simplicity and explicitness of diagnosis. Qualification mistakes make that the signals, appear either with lag, or in case of regulated process. False signals, as well as lack of appropriately early signal make financial loss. The purpose of this article is to pay attention to shaping of middle – operating control costs, especially in case of appearance of qualification mistakes. The accepted hypothesis states that qualification mistakes cause considerable increase in the middle – operating control costs.
PL
Karta kontrolna jest powszechnie stosowana do monitorowania prawidłowości przebiegu procesów produkcyjnych, ze względu na prostotę prowadzenia i jednoznaczność diagnozy. Popełniane błędy obniżają jednak jej skuteczność. Błędne sygnały, jak i brak odpowiednio wczesnego sygnału narażają przedsiębiorstwo na straty. Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na kształtowanie się kosztów kontroli międzyoperacyjnej, szczególnie w przypadku występowania błędów kwalifikacji. Postawiona została hipoteza głosząca, iż błędy kwalifikacji przyczyniają się do znacznego wzrostu kosztu kontroli międzyoperacyjnej.
Year
Volume
286
Physical description
Dates
published
2013
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/10272
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_10272
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.