PL EN


1991 | 22 |
Article title

Social Ageing in Changing Society: An Introduction to a Research Project

Authors
Content
Title variants
EN
Społeczne starzenie się w zmiennym społeczeństwie: wprowadzenie do projektu badawczego
Languages of publication
Abstracts
PL
W Uniwersytecie w Tampere podejmuje się badania poświęcone starzeniu się. Obok celów poznawczych pragnie się uzyskać praktyczne wyniki. Artykuł przedstawia teoretyczne i społeczne przesłanki projektu badań. W Finlandii obserwuje się wzrost ludzi starej generacji do 12% całej populacji. Rodzi to istotny problem społeczny - rosnącą klientelę usług w zakresie zdrowia i emerytur, a także, w płaszczyźnie indywidualnej, problem adaptacji do życia w starości. W projekcie badawczym poszukuje się perspektywy socjologicznej, m. in. relacji między starością a innymi przeobrażeniami społeczeństwa fińskiego. Autor odwołuje się do amerykańskich antropologów Amoss i Harvella, według których ludzie starzy nie są pozytywnymi podmiotami działającymi, lecz dążą do właściwej im pozycji w bliższym i dalszym otoczeniu. Rozważa się treść pojęcia społeczna starość przyjmując, że starszy wiek stanowi określoną fazę w życiu jednostki społecznie ustrukturyzowaną. jest to zatem określona pozycja socjetalna z prawami i obowiązkami. Społeczne starzenie stanowi całość złożoną z procesu przejścia do pozycji starej osoby i do identyfikacji z nią. Socjalizacja do starości może być aktywna i twórcza. W badaniach będą wykorzystane różnorodne metody i procedury. Jako materiał posłużą statystyki i dokumenty oraz wyniki dotychczasowych badań (zwłaszcza nt. przeobrażeń rodziny i warunków życia). Szczególną wagę przywiązuje się do różnic regionalnych. W centrum uwagi badaczy znajduje się sposób w jaki starzy ludzie doświadczają swoją sytuację. Przewiduje się przeprowadzenie wywiadów kwestionariuszowych z próbą 1000 osób oraz serię wywiadów wolnych zarówno z ludźmi starymi, jak też o ludziach starych.
Keywords
Year
Volume
22
Physical description
Dates
published
1991
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/10273
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_10273
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.