PL EN


1991 | 22 |
Article title

Social Identity: Some Preliminary Comparisons between Finland and Poland

Content
Title variants
EN
Tożsamość społeczna: wstępne porównanie firtsko-polskie
Languages of publication
Abstracts
PL
Przedstawione badania mają swoje źródła w studium społecznej tożsamości mężczyzn i kobiet w świetle osobistych kontaktów. Ustalono, że tożsamość społeczna kobiet jest jakby wewnętrznie sprzeczna, podczas gdy opisy przedstawione przez mężczyzn są bardziej stereotypowe. Struktura opisów jest bardzo zbliżona do polskich autocharakterystyk, analizowanych przez Z. Bokszańskiego. 100 fińskich studentów wypełniło kwestionariusze testu 20 zdań wiosną 1987 r. Na podstawie tego materiału w artykule podano autocharakterystyki studentów, użycie kategorii i autodefinicji czyli społeczne i osobiste definicje tożsamości, różnice między mężczyznami i kobietami. Rezultaty testu 20 zdań (TST) pokazują, że studenci opisują siebie głównie przy pomocy czterech kategorii: praca (studencka i zawodowa), cechy osobiste, hobby i płeć. Odniesienia moralne, polityczne i religijne należą do kategorii peryferyjnych. Studia i cechy osobiste są wymieniane zarówno przez mężczyzn, jak i kobiety, ale mężczyźni głównie podawali hobby i płeć, podczas gdy kobiety - więzi rodzinne. Kobiety również definiowały, bardziej niż mężczyźni, w terminach relatywnych. Jednakże na pytanie o najważniejszą kategorię autodefinicji odpowiadano, że jest nią cecha osobista, tzw. charakter. We wszystkich społeczeństwach i kulturach znaleźć można modele tożsamości, które stanowią komponenty symbolicznych "kodów" dominującej kultury danego społeczeństwa. Jednym z takich wzorów jest praca, bądź świadomy wybór własnej drogi. W badaniu ogłoszeń poświęconych poszukiwaniu partnerów (przyjaciół) silniejszy nacisk kładziono na społeczną niż na indywidualną tożsamość - na to co zwykle traktuje się jako typowe cechy płci, podczas gdy w wypowiedziach studentów nacisk położono na indywidualną tożsamość. Pojawia się pytanie czy elementy tożsamości społecznej w studenckich autodefinicjach rzeczywiście zanikają?
Keywords
Year
Volume
22
Physical description
Dates
published
1991
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/10274
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_10274
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.