PL EN


2013 | 286 |
Article title

Sequence of Experimental Trials and Factorial Design of Experiment Realization Costs

Content
Title variants
EN
Kolejność doświadczeń a koszty realizacji planu eksperymentu czynnikowego
Languages of publication
Abstracts
EN
Design of experiment is one of statistical methods of quality control which allows to appropriate preparation of the production process. Statistical design of experiment allows to set the level and to determine the influence of factors on the results of realized process as well as helps to improve its economic results. The aim of this article is the issue of the proper order of experimental trials realization of certain design of experiment in order to reduce the cost of its implementation. For this particular problem will be presented an algorithm of design of experiment which uses properly constructed matrix. Proposed method of the experiment will be compared with cost of realization of classical factorial design of experiments.
PL
Planowanie eksperymentów jest jedną z metod statystycznej kontroli jakości procesu produkcyjnego pozwalającą na jego właściwe przygotowanie. Statystyczne planowanie eksperymentów umożliwia ustalenie poziomu oraz określenie wpływu uwzględnionych czynników na efekty realizowanego procesu, jak również ma wpływ na poprawę jego ekonomicznych rezultatów. Przedmiotem artykułu jest zagadnienie odpowiedniej kolejności wykonywania doświadczeń pewnego planu eksperymentu w celu zmniejszenia kosztów jego realizacji. Dla tak określonego problemu zaprezentowany został algorytm realizacji planu eksperymentu wykorzystujący odpowiednio skonstruowaną macierz kosztów. Proponowana metoda przeprowadzenia eksperymentu została porównana z kosztami realizacji klasycznych planów eksperymentów czynnikowych.
Year
Volume
286
Physical description
Dates
published
2013
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/10312
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_10312
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.