PL EN


2013 | 286 |
Article title

On Estimation of a Quantity of Base Models with Parametric z and Permutation Tests

Authors
Content
Title variants
EN
O szacowaniu liczby modeli bazowych za pomocą testów parametrycznych i permutacyjnych
Languages of publication
Abstracts
EN
One of the crucial problems in multiple-model approach of the regression is estimation of optimal number of base models. If the quantity is too low – it increases the prediction error whereas too high number of models increases time and complication of calculations. Unfortunately, the estimation of the quantity of base models based on the analysis of prediction error can lead to its overestimation. This paper proposes a formal approach where the predictions obtained with the models aggregated from different number of base models are compared. In this approach both: parametric and permutation tests were applied with the empirical data from petroleum industry.
PL
Jednym z kluczowych problemów w wielomodelowym podejściu do zagadnienia regresji jest estymacja optymalnej ilości modeli bazowych. Jeśli ich ilość jest zbyt mała – rośnie błąd predykcji, zbyt duża ilość powiększa czas i komplikację obliczeń. Niestety estymacja tej ilości na podstawie analizy błędu predykcji może prowadzić do jej przeszacowania. W artykule proponuje się formalne podejście, w którym porównywane są wyniki prognoz otrzymanych z modeli zagregowanych z różnej liczby modeli bazowych. W tym przypadku wykorzystane zostały zarówno testy parametryczne jak i testy permutacyjne, a jako dane testowe: dane empiryczne wykorzystywane w przemyśle rafineryjnym.
Year
Volume
286
Physical description
Dates
published
2013
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/10328
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_10328
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.