PL EN


2013 | 292 |
Article title

Spatial Microsimulation Analysis of Proportion of Out-Of-Pocket Pharmaceutical Expenditures in Household Income in Poland in the Years 2010–2018

Content
Title variants
EN
Przestrzenna analiza mikrosymulacyjna udziałów bezpośrednich wydatków farmaceutycznych w dochodach gospodarstw domowych w Polsce w latach 2010–2018
Languages of publication
Abstracts
EN
In Poland 30% of healthcare expenditures are directly covered by households. This high fraction has a negative impact on households’ socioeconomic status. Analyzing current and future individual expenditures on healthcare is crucial and microsimulation may be useful for forecasting health economic variables. The aim of this research was to apply a microsimulation to analyze the proportion of direct pharmaceutical expenditures in household income in Poland in the years 2010–2018. The results were used to perform a spatial analysis over provinces in Poland.
PL
W Polsce aż 30% finansowania ochrony zdrowia pochodzi bezpośrednio od gospodarstw domowych, co wpływa negatywnie na ekonomiczno-społeczne aspekty ich funkcjonowania. Niezbędne jest badanie zarówno bieżących jak i przyszłych wydatków indywidualnych na świadczenia medyczne. Narzędziem wspomagającym prognozowanie wartości zmiennych z zakresu ekonomiki zdrowia mogą okazać się mikrosymulacje. Celem badania jest zastosowanie eksperymentu mikrosymulacyjnego do analizy przyszłych udziałów prywatnych bezpośrednich wydatków farmaceutycznych w dochodzie gospodarstw domowych w Polsce. Uzyskane wyniki posłużą do przeprowadzenia przestrzennych analiz według województwach w latach 2010–2018.
Keywords
Year
Volume
292
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/10462
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_10462
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.