PL EN


2013 | 292 |
Article title

Analysis of Spatial Concentration of the Regional Operational Programmes Funds Support Use

Content
Title variants
EN
Analiza koncentracji przestrzennej wykorzystania funduszy pomocowych z Regionalnych Programów Operacyjnych Województw
Languages of publication
Abstracts
EN
The cost-effective allocation of aid within the framework of EU regional policy, in accordance with the concentration principle, requires limiting support from European Union funds only to a few aims, which have fundamental significance to achieving economic and social cohesion. The spatial dimension of this principle is based on a concentration of aid in the least favored regions. The results of empirical studies show a limited or even insignificant impact of structural fund expenditure on the economic performance. The literature explains this lack of convergence by the redistributive expenditure and a significant spatial dispersion of aid projects. The purpose of this paper is to analyze the spatial concentration and structure of intervention funded form Regional Operational Programmes. The research was based on data about the state of implementation of European funds in the poviats (NUTS 4) in 2007–2010., generated from the National Information System SIMIK 07–13.
PL
Efektywna alokacja środków pomocowych w ramach realizacji polityki regionalnej Unii Europejskiej, zgodnie z zasadą koncentracji, wymaga ograniczenia zakresu prowadzonych działań do programów mających szczególne znaczenie dla osiągnięcia spójności gospodarczej i społecznej. Wymiar przestrzenny omawianej zasady, sprowadza się do koncentracji środków pomocowych w regionach zapóźnionych rozwojowo. Wyniki badań empirycznych wskazują na niewielki lub nieistotny wpływ funduszy europejskich na poziom konwergencji gospodarczej regionów. Wśród przyczyn niskiej efektywności projektów pomocowych, wymienianych w literaturze przedmiotu, oprócz redystrybucyjnego charakteru wydatkowanych środków, wskazywane jest również znaczne rozproszenie przestrzenne realizowanych projektów pomocowych. Celem niniejszego artykułu jest analiza koncentracji przestrzennej oraz struktury realizowanych projektów pomocowych. Badanie zostało przeprowadzone na podstawie zestawienia wygenerowanego z Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07–13, o stanie wdrażania funduszy europejskich w powiatach (NUTS 4) w latach 2007–2010.
Keywords
Year
Volume
292
Physical description
Dates
published
2013
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/10479
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_10479
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.