PL EN


2013 | 294 |
Article title

Szacowanie wielkości nieobserwowalnych w modelu W8D-2010

Content
Title variants
PL
Estimation of Unobservable Variables in W8D-2010 Model
Languages of publication
Abstracts
EN
This paper presents the methods of calculation and estimates of unobservable variables, being an extension of the estimation database of the W8D-2010 model. The methodologies for estimating the total factor productivity, the human capital, the knowledge capital embodied in fixed assets and the potential GDP are discussed in some details. The alternative estimates of the natural rate of unemployment (NAWRU, NAIRU) are also made and compared. In addition, the expected life cycle income is calculated using information on the structure of employment by age.
PL
W artykule przedstawione zostały metody kalkulacji oraz szacunki wielkości nieobserwowalnych, będących rozszerzeniem estymacyjnej bazy danych modelu W8D-2010. Szczegółowo omówiono sposoby estymacji łącznej produktywności czynników produkcji, kapitału ludzkiego, kapitału wiedzy ucieleśnionego w środkach trwałych i potencjalnej wielkości PKB. Na podstawie alternatywnych metod dokonano szacunków naturalnej stopy bezrobocia NAIRU i NAWRU. Ponadto, wykorzystując strukturę wynagrodzeń według wieku obliczono oczekiwaną wielkość dochodów z całego cyklu życia.
Keywords
Year
Volume
294
Physical description
Dates
published
2013
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/10536
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_10536
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.