PL EN


2013 | 282 |
Article title

Uwarunkowania wdrażania koncepcji społecznej Odpowiedzialności biznesu (CSR) w małych i średnich przedsiębiorstwach

Content
Title variants
PL
Conditions for the implementation of corporate social responsibility in small and medium – sized enterprises
Languages of publication
Abstracts
PL
Problematyka społecznej odpowiedzialności biznesu, przestała być traktowana jedynie jako pewna filozofia opierająca się na altruizmie i filantropii. CSR stała się sposobem na zarządzanie firmą, koncepcją, która w długim okresie przyczynia się do wzrostu szeroko rozumianej wartości przedsiębiorstwa. Jednakże dosyć niepokojącym wspólnym mianownikiem toczonych dyskusji i prowadzonych badań, jest silne zorientowanie na zagadnienia społecznej odpowiedzialności głównie w przedsiębiorstwach dużych lub globalnych korporacjach. Niewiele uwagi poświęca się małym i średnim przedsiębiorstwom (MSP) w kontekście ich aktywności we wdrażaniu i stosowaniu zasad CSR. celem niniejszego opracowania jest próba identyfikacji i analizy uwarunkowań stosowania założeń koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. W części empirycznej zaprezentowano cząstkowe wyniki badań autora, dotyczących stanu faktycznego w zakresie stosowania CSR w sektorze MSP.
EN
The issue of corporate social responsibility, is no longer considered only as a philosophy which is based on altruism and philanthropy. CSR has become a way for company management, a concept that in the long run contribute to the wider growth of the company. However, quite a disturbing common denominator turned discussion and research, is a strong focus on corporate social responsibility issues mainly in large enterprises and global corporations. Little attention is given to small and medium-sized enterprises (SMEs) in the context of their activity in the implementation and application of the principles of CSR. the aim of this paper is to identify and analyze the determinants of the use of assumptions concept of corporate social responsibility (CSR) in the small and medium-sized enterprises. In the empirical part presents the partial results of the author, on the facts in the application of CSR in the SME sector.
Keywords
Year
Volume
282
Physical description
Dates
published
2013
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/10630
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_10630
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.