PL EN


2013 | 282 |
Article title

Zachowania organizacyjne w perspektywie badawczej – wyzwania metodologiczne

Content
Title variants
PL
Organizational Behaviour in Perpective of The Research - Methodology Dilemmas
Languages of publication
Abstracts
PL
Społeczne aspekty zarządzania są dziś dosyć dobrze opisane, jednak w niewystarczającym stopniu poddane weryfikacji empirycznej. Ma to związek z wykorzystywaniem narzędzi badawczych, które w porównaniu z innymi naukami, mają tu charakter subiektywny i nieporównywalny. W niniejszym artykule postawiono postulat wypracowania metodologii badań społecznych aspektów zarządzania, prezentując jako przykład rozwiązania wykorzystywane w psychologii. Jako że ich proste przełożenie nie jest możliwe, dokonano diagnozy podstawowych wyzwań, przed którymi stoją badacze zachowań organizacyjnych.
EN
Social aspects of management are now quite well documented, but not adequately verified empirically. This is due to the use of research tools which, in comparison with other sciences, in management have a subjective character and incomparable. This paper suggests the possibility of developing the methodology of social research aspects of management, presenting as an example of a solution used in psychology. Because of their simple translation is not possible, in the article is presented a diagnosis the key challenges faced by the researchers in organizational behavior.
Keywords
Year
Volume
282
Physical description
Dates
published
2013
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/10632
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_10632
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.