PL EN


2011 | 09 |
Article title

Education in Colonial America during the 18th century

Content
Title variants
EN
Wychowanie w koloniach brytyjskich w Ameryce w XVIII w.
Languages of publication
Abstracts
PL
Wychowanie w koloniach brytyjskich w wieku XVIII uległo niewielkim zmianom w porównaniu z wcześniejszymi okresami. Zmiany w tym zakresie nie przyniosło uzyskanie niepodległości. Rozważając problem edukacji, można więc potraktować cały wiek XVIII jako jednorodny okres. Warto jednak zaznaczyć, iż znaczne różnice występowały pomiędzy poszczególnymi koloniami. Każda z nich prowadziła odrębną politykę edukacyjną. W żadnej nie występował obowiązek szkolny. Nauka była płatna. Zwolnione z niej mogły być sieroty oraz dzieci z ubogich rodzin. System szkół publicznych rozwijał się szybciej w stanach północnych z uwagi na większe zurbanizowanie, a więc większą gęstość zaludnienia. W stanach południowych nauka częściej odbywała się w domu pod opieką prywatnego preceptora. Nie było ustalonych reguł związanych z kształceniem dziewcząt. Zwykle uczyły się one w domu. Mogły również uczęszczać do szkół dla dziewcząt, tzw. dame school. W XVIII w. rozpowszechniło się też szkolnictwo zawodowe. Pierwszą szkołą wyższą w koloniach brytyjskich w Ameryce był Harvard College. Szkoły wyższe zakładane były przez grupy wyznaniowe w celu kształcenia duchownych. Należy również pamiętać, że szkoły te nie miały statusu uniwersytetu w rozumieniu prawa angielskiego. Największy rozkwit szkolnictwa wyższego nastąpił w drugiej połowie XVIII w., kiedy to każda grupa wyznaniowa mogła poszczycić się posiadaniem własnej szkoły wyższej.
Keywords
Year
Volume
09
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/10727
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_10727
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.