PL EN


2013 | 14 |
Article title

Modelowanie lokalizacji miejsc w przedszkolach w Małopolsce na podstawie dostępności przestrzennej

Content
Title variants
PL
Modelling location of new places kindergartens in Małopolska region based on spatial accessibility
Languages of publication
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje model lokalizacji nowych placówek i miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego w województwie małopolskim. W jego konstrukcji autorzy wykorzystali metodę potencjału, przy jednoczesnym uwzględnieniu współczesnych trendów demograficznych w województwie. Zaprezentowany model pozwala na identyfikację gmin „problemowych” pod kątem niedoborów miejsc w danym roku oraz sugeruje, które lokalizacje będą najbardziej optymalne i zyskowne w najbliższej przyszłości.
EN
In 2010 only about 50% of children aged 3–6 years in Małopolska region attended kindergartens. Such low index is to some extent an effect of the supply-demand mismatch. The problem becomes even more vital in the context of recent changes in education law. The introduction of obligatory attendance to kindergartens for 5-years-old and postponement of obligatory attendance to schools for 6-years-old children will probably contribute to increase in demand for places in kindergartens. The paper presents a model of location of new places in kindergartens in Małopolska. The authors based the model on potential model. The spatial accessibility to places in kindergartens was analysed in the context of demographic changes in the region. Analysis of 106 Łukasz Kowalski, Anna Łobodzińska demographic indicators in municipalities enabled authors to identify 15 most optimal locations for kindergartens in terms of population changes. Comparison of these data creates basis for estimating future demand for places in such institutions.
Year
Issue
14
Physical description
Dates
published
2013
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/10733
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_10733
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.