PL EN


2015 | Zeszyt specjalny 2015 |
Article title

Topos Żyda Wiecznego Tułacza w utworach W. M. Doroszewicza (w świetle teorii światów dyskursu)

Content
Title variants
PL
The Topos of the Wandering Jew in the Works of V. M. Doroshevich (In the Light of Discourse Worlds Theory)
Languages of publication
Abstracts
PL
W artykule autor podejmuje próbę spojrzenia na topos Żyda Wiecznego Tułacza w dwóch utworach prozatorskich pisarza rosyjskiego Własa Doroszewicza (1865–1922) w duchu poetyki kognitywnej. W tym celu wykorzystuje teorię światów dyskursu. Pozwala mu to na zrozumienie tego, co dzieje się w umyśle czytelnika podczas recepcji wymienionego toposu oraz na głębsze poznanie mechanizmów warunkujących myśli i emocje odbiorcy.
EN
This study is intended to explore the topos of the Wandering Jew in two narrative texts by Russian writer Vlas Mikhailovich Doroshevich (1865–1922). Working within the domain of cognitive poetics, and the theory of discourse worlds in particular, Witold Kowalczyk focuses upon the mechanisms through which the topos is conceptualized, as well as on the reader’s intellectual and emotional engagement in the texts.
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/10930
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_10930
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.