PL EN


2009 | 10 |
Article title

Rozwój i działalność stacji radiowych w Łodzi

Content
Title variants
PL
The activity and development of the radio stations in Łódź
Languages of publication
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł ma na celu zaprezentowanie jednego z najpopularniejszych mediów, jakim jest radiofonia. Jej funkcjonowanie przedstawione zostało na przykładzie jednego z największych lokalnych rynków radiowych w Polsce – miasta Łodzi. Pierwsza część publikacji dotyczy historii radiofonii na tym obszarze. Przedstawiony został okres od powstania pierwszej rozgłośni radiowej, aż do współczesności. Zaprezentowano tu, jak zmieniała się w tym czasie sytuacja na łódzkim rynku radiowym oraz jakie elementy i wydarzenia miały na nią wpływ. W kolejnej części przedstawiono obecną sytuację na łódzkim rynku radiowym. Scharakteryzowane zostały wszystkie rozgłośnie słyszalne w tym mieście, zarówno lokalne, jak i nadające z innych miast. Szczególną uwagę zwrócono na takie elementy jak: struktura programowa, właścicielska, czy lokalizacja siedzib rozgłośni. W części tej opisano także infrastrukturę nadawczą znajdującą się w mieście. W artykule podjęto także próbę określenia struktury słuchalności stacji radiowych w Łodzi. W tym celu przeprowadzono badania ankietowe wśród mieszkańców. Elementami na jakie zwrócono szczególnie uwagę były: najczęściej wybierane rozgłośnie, powody jakimi słuchacze kierowali się w wyborze programu, określenie miejsca, czasu i sposobu słuchania, a także ocena łódzkiego eteru i preferowane zmiany. Spróbowano także przedstawić, jaki wpływ miała struktura ludności na słuchalność stacji radiowych. W ostatniej części artykułu przedstawione zostały perspektywy na przyszłość działalności radiofonicznej. Zaprezentowano tu zarówno możliwe zmiany wśród stacji istnieją- cych, jak i także rozwój nowoczesnych rozgłośni, korzystających z innych źródeł sygna- łu.
EN
The electronic media has a huge impact on the functioning of the world nowadays. One of the most popular media are radio stations. The article presents the example of the operating these media in Łódź. The first part of the article presents the history and the development of radio broadcasting in Łódź. It is divided into several periods. The first period of the radio stations in Poland and in Łódź, their technical development and gaining first listeners was before World War II. The years 1945–1989 was the time of popularizing the broadcasting. However, in those days the government had the monopoly of broadcasting and the major impact on the radio stations. The political transformation in Poland brought the enormous changes and in the nineties a lot of radio stations came into existence, both nationwide and locally, and the stations started to became more and more popular. The XXI century is the time of consolidation of the radio market, the emergence and rise of radio networks and radio stations. The next part of the article presents the characteristics of radio stations in Łódź. At that moment, the 21 radio stations can be heard in the city. These stations include both the local channels (8), and the stations broadcasted from other cities. There are public, commercial and socio-religious radio stations. The article presents in details each radio station (its history, location of headquarters, the structure of the ownership and software) and describes the broadcasting facilities located in the city. This article is also the attempt to present the radio listeners in Łódź. They were described and characterized on the basis of conducted public opinion poll. The surveys show that listening to the radio is a very popular activity among residents. The characterized elements were: the most popular radio station, the factors that influence the choice of radio stations, the time and manner of listening, the types of programs as well as the subjective assessment of broadcasts in Łódź. It also provides the profile of an individual radio listener. The last part of the article presents the outlook for the future of broadcasting including the possible changes of the ownership structure of the radio stations, its formats and profiles as well as the development of modern radio the uses the other sources of signal (Internet and digital radio).
Year
Issue
10
Physical description
Dates
published
2009
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/11011
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_11011
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.