PL EN


2014 | 18 |
Article title

Środki strukturalne z Unii Europejskiej szansą na rozwój miasta Łowicza

Content
Title variants
PL
The Opportunity Of Development For Łowicz City Are Structural Funds From The European Union
Languages of publication
Abstracts
PL
Łowicz jest miastem położonym w centralnej Polsce, w województwie łódzkim, o bogatej historii, kulturze i tradycji. Dzieje miasta sięgają aż do roku 1136 (pierwsza informacja ukazała się w Bulli Papieskiej), było wówczas ośrodkiem gospodarczym, duchowym i naukowym – znajdował się tu dwór prymasowski. Łowicz jest stolicą Ziemi Łowickiej, którą zamieszkuje ludność nazywana tradycyjne „Księżakami”. W okresie transformacji ustrojowej doszło do zmian zarówno gospodarczych, przestrzennych, jak i społecznych. Likwidacja dużych zakładów pracy doprowadziła do degradacji terenów przemysłowych. Konsekwencją są problemy przestrzenne i funkcjonalne centrum miasta i usytuowanych w nim terenów kolejowych, które stały się barierą dla rozwoju tej części miasta. Kolejnym problemem jest wykluczenie społeczne ludności zamieszkującej często zabytkowe kamienice oraz zmniejszenie się liczby mieszkańców z 31 750 osób w 1998 roku do 29 606 w 2011 roku (GUS). Przed władzami miasta stoją duże wyzwania: zachęcenie młodych ludzi do pozostania w mieście, a przedsiębiorców do inwestowania, rewitalizacja terenów poprzemysłowych, zwiększenie konkurencyjności miasta, poprawa jakości życia mieszkańców, zmniejszenie różnic społecznych.
EN
Łowicz is a town in central Poland, situated in the Łódź province with a very rich history, culture and tradition. The history of the city reached to year 1136 (the first information appeared in the Papal Bull); it was the economic, spiritual and scientific center at that time – there was a primate court. Łowicz is the capital of the Łowicka Earth inhabited by people traditionally called “Księżaki”. In the period of political transformation many economical, spatial and social changes had occurred: liquidation of large workplaces which resulted in degradation of the industrial areas, spatial and functional issues with railway areas situated in the city center, which have become a barrier to its development, social exclusion of people living in the historical buildings and reduction of inhabitants (year 1998 – 31,750 inhabitants, year 2011 – 29,606 inhabitants). There are major challenges which are standing before the city authorities: en-couraging young people to stay in the city and entrepreneurs to invest, redevelopment of brownfields, increasing the city competitiveness, improving a life quality of inhabitants, reducing social differences.
Year
Issue
18
Physical description
Dates
published
2014
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/11035
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_11035
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.