PL EN


2008 | 9 |
Article title

Rozwój osadnictwa wiejskiego w regionie łódzkim

Authors
Content
Title variants
PL
The development of rural settlement in the region of Łódź
Languages of publication
Abstracts
PL
W artykule skoncentrowano się na procesach rozwoju osadnictwa wiejskiego w województwie łódzkim w kontekście głównych uwarunkowań przyrodniczych i społeczno-gospodarczych. W poszczególnych częściach opracowania określono przestrzenne efekty oddziaływania wybranych czynników (typy morfogenetyczne osiedli wiejskich). Z jednej strony przedstawiono ogólne prawidłowości w przekształceniach osadnictwa wiejskiego, z drugiej zaś zwrócono uwagę na oryginalność ścieżki rozwoju osadniczego na obszarach wiejskich regionu łódzkiego. Artykuł ma charakter dydaktyczny, a jego celem jest przybliżenie problematyki rozwoju osadnictwa wiejskiego w województwie łódzkim, zwłaszcza studentom podejmującym studia wiejskie w pracach licencjackich (monografie wsi) i magisterskich.
EN
This paper presents the matter of the development of the rural settlement in the area of today’s administrative region of Łódź. The settlement theme of the rural areas of the region of Łódź is one of the most often discussed issues amongst the geographical society, and thus, there is a need to undertake multi-aspectual research of settlement in this region. The area of the today’s region of Łódź is characterised by a specific path of transformation undertaken by rural settlement and which stems from among others the character of the natural environment. The characteristic development of historical settlement and the later transformations during the industrialisation era, as well as during the present times created a complex spatial picture of village types. This picture is further complicated because the rural settlement is also characterised by a large degree of dispersion. The detailed localisation, morphogenetic and functional studies of rural settlement may be too difficult to be realised. However, among all themes possible to undertake, the completion of localisation and morphogenetic research of the rural settlement in the outer areas of the region (parts of former large geo-historical regions) is seen as the most important and crucial to achieve.
Keywords
Year
Issue
9
Physical description
Dates
published
2008
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/11083
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_11083
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.