PL EN


1981 | 3 |
Article title

La Banque Européenne d’investissement

Content
Title variants
FR
Europejski Bank Inwestycyjny
Languages of publication
Abstracts
PL
Artykuł poświęcony jest powstaniu, organizacji oraz polityce kredytowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Autor rozpoczyna od opisania przesłanek ekonomicznych utworzenia Banku, wśród których szczególne znaczenie miało zapewnienie równomiernego rozwoju gospodarczego regionów słabiej rozwiniętych w ramach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej oraz finansowanie różnorodnych programów rozwoju regionalnego tejże Wspólnoty. Po opisaniu zasad organizacji oraz zasad Partycypacji finansowej poszczególnych członków EWG autor przechodzi do zagadnienia właściwości miejscowej prawa w zakresie udzielenia pożyczek przez Bank oraz form gwarancji. Stopa oprocentowania stosowana przez Bank nie jes t uzależniona od warunków szczególnych kredytobiorcy, lecz czasokresu, na jaki kredyt został ustalony. Ostatnie zagadnienie — to problematyka finansowania poprzez Bank działalności inwestycyjnej poza Wspólnotą. Odbywa się ono na zasadach specjalnych. W zakończeniu autor przechodzi do konkluzji.
Keywords
Year
Volume
3
Physical description
Dates
published
1981
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/11112
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_11112
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.