PL EN


2015 | 18 | 2 | 99-118
Article title

Convergence Across Polish Regions, 2005–2011 / Konwergencja Pomiędzy Regionami Polski, 2005–2011

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This article analyses the convergence across Polish regions between 2005-2011. Its theoretical and empirical character determined the choice of research methods. The theoretical part includes an analysis of the literature devoted to the convergence theory, and the empirical part is based on statistical surveys. Statistical data used in the article was taken from the following databases: for the United Kingdom - Office for National Statistics; for Finland - Statistic Finland; for Poland and the rest of the countries - Statistical Yearbook of the Regions - Poland from 2005 to 2013. The studies confirmed that in Poland a strong concentration of economic activity took place in analyzed period. The convergence of per capita GDP did not apply. Rich regions grew faster than poor ones. The convergence of labour productivity did not apply either. The divergence of the K/L relation determined the divergence of labour productivity in the analyzed period. In the last part of the article the author analyzed the convergence across regions in EU countries. In case of countries that gained the accession to the EU on 1 May 2004, convergence did not apply. On the other hand, rich countries of EU like Austria, Belgium or the Netherlands confirmed the phenomenon of convergence at the NUTS level in analyzed period.
PL
Celem artykułu jest zbadanie zjawiska konwergencji pomiędzy regionami Polski w latach 2005-2011. Teoretyczno-empiryczny charakter artykułu zdeterminował wybór metod badawczych Część teoretyczna obejmuje analizę literatury poświęconej zagadnieniom konwergencji regionalnej. Z kolei, część empiryczna artykułu bazuje na badaniach statystycznych. Materiał statystyczny wykorzystany w artykule został zaczerpnięty z Roczników Statystycznych Województw Polski od 2005 r. do 2013 r. oraz baz danych urzędów statystycznych Wielkiej Brytanii i Finlandii. Przeprowadzone badania zmierzają do następujących przypuszczeń: W Polsce w latach 2005-2011 miał miejsce wzrost koncentracji aktywności ekonomicznej. Ponadto pomiędzy województwami nie zachodził proces konwergencji. Regiony bogate rozwijał się szybciej niż regiony biedne. Dywergencja miała miejsce także przypadku produktywności pracy. Dywergencja relacji K/L zdecydowała o dywergencji produktywności pracy w analizowanym okresie. W przypadku krajów UE, to przeprowadzone badania dowiodły, że kraje które uzyskały akcesję z UE w dniu 1 maja 2014, podobnie jak Polska, doświadczyły dywergencji regionalnej. Z kolei, państwa zamożne jak Austria, Belgia czy Holandia potwierdzały konwergencję regionalną na poziomie NUTS 2.
Year
Volume
18
Issue
2
Pages
99-118
Physical description
Dates
published
2015-06-01
online
2015-06-16
Contributors
 • University of Lodz, Faculty of Economics and Sociology, Department of World Economy and European Integration
References
 • Barro R.J., Sala-i-Martin X. (2004), Economic Growth. Second Edition, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
 • Blair J.P. (1995), Local Economic Development: Analysis and Practice, Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Dębniewski G., Gryciuk R. (2002), Makroekonomia. Wybrane problemy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 • Galor O. (1996), Convergence? Inferences from Theoretical Models, ʻEconomic Journalʼ, vol. 106., no. 437.
 • Houston D. B. (1967), The shift and share analysis of regional growth: a critique, ʻSouthern Economic Journalʼ, vol. 33, no. 4.
 • Office for National Statistic - www.ons.gov.uk
 • Quah D. (1993), Empirical Cross-section Dynamics in Economic Growth, ʻEuropean Economic Reviewʼ, vol. 37, no. 2-3.
 • Quah D. (1996), Empirics for Economics Growth and Convergence, ʻEuropean Economic Reviewʼ, vol. 40, no. 6.
 • Sala-i-Martin X. (2000), Apuntes de crecimiento económico. Segunda edición, Antoni Bosch, Barcelona.
 • Statistic Finland - www. stat.fi Statistical Yearbook of the Regions - Poland from 2005 to 2012, CENTRAL STATISTICAL OFFICE, Warsaw.
 • Stevens B.H., Moore C.L. (1980), A critical review of the literature on shift-share as a forecasting technique, ʻJournal of Regional Scienceʼ, vol. 20, no. 4.
 • Woźniak M.G. (2008), Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_11472
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.