PL EN


2015 | 2 |
Article title

Podatek od nieruchomości jako źródło dochodów własnych gminy na przykładzie gmin: Zapolice, Zduńska Wola, Margolin

Content
Title variants
PL
Property Tax as a Source of Income for Communes, as an Example for Communes: Zapolice, Zduńska Wola, Margonin
Languages of publication
Abstracts
PL
Zakres artykułu obejmuje teoretyczne przedstawienie specyfiki dochodów własnych gmin oraz część empiryczną poświęconą ocenie znaczenia podatku od nieruchomości dla dochodów własnych gmin w dwóch ujęciach. Metodą badawczą jest analiza sprawozdań finansowych, której dokonałam na podstawie dokumentów sporządzonych przez gminy: Zapolice, Zduńska Wola, Margonin dla przedziału lat 2008–2012
EN
The article includes theoretical representation of the specifics of own revenues communes and the empirical part devoted to assessing the significance of property tax revenues of municipalities in two facets. The research method is the analysis of financial statements that I have made on the basis of documents drafted by the communes: Zapolice, Zduńska Wola, Margonin for the interval 2008–2012.
Year
Volume
2
Physical description
Dates
published
2015
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/11545
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_11545
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.