PL EN


1982 | 5 |
Article title

Zur Kreation und Struktur des Mythos

Content
Title variants
DE
O kreacji i strukturze mitu
Languages of publication
Abstracts
PL
Problem kreacji mitu można rozpatrywać co najmniej na dwa sposoby: przy podejściu socjologicznym bada się zewnętrzne warunki, w jak ich powstaje mit, w podejściu psychologicznym traktuje się mit jako wytwór mechanizmów psychicznych. W obu tych ujęciach można badać mit w aspekcie syntagmatycznym i paradygmatycznym. W ujęciu socjologicznym syntagmatyczna analiza sprowadzałaby się do umiejscowienia mitu w najszerzej rozumianym kontekście innych zjawisk społecznych; paradygmatyczna - do rozpatrywania go na tle innych produktów funkcjonowania świadomości społecznej typu religijnego. Przy podejściu psychologicznym relacje syntagmatyczne to relacje między mitem a ciągiem innych zjawisk psychicznych; relacje paradygmatyczne to relacje: mit - funkcjonalnie podobne wytwory działania psychiki (choroby psychiczne, marzenia senne itd.). Niektórzy badacze postulują uzupełnienie ujęcia socjologicznego nie tylko poprzez śledzenie związków wynikania mitu z rzeczywistości, ale także przez rozważanie prawdziwości mitu, tzn. jego adekwatności względem rzeczywistości.
Keywords
Year
Volume
5
Physical description
Dates
published
1982
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/11644
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_11644
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.