PL EN


1988 | 36 |
Article title

Über die Arbeit des Sejms der Volksrepublik Polen in der VIII. Legislaturperiode (1980 - 1985)

Content
Title variants
PL
Uwagi o pracy Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej VIII kadencji (1980— 1985)
Languages of publication
Abstracts
PL
Wybór tematu nie nastręczał większych trudności. Niewątpliwie, Sejm PRL VIII kadencji przejdzie do historii — nie tylko jako istotny czynnik stabilizujący państw o w warunkach kryzysu społeczno-gospodarczego, lecz także jako jeden z najbardziej pracowitych. Te dwa elementy skłoniły autora do szczegółowych badań praktyki ustawodawczej i zmian organizacyjnych Sejmu w latach 1980—1985. Koncentrując uwagę na dokonaniach Sejmu VIII kadencji, autor nie traci z pola widzenia wysiłków, które podjęto wcześniej, a które z różnych przyczyn nie zostały zrealizowane do końca (np. rządowy program prac legislacyjnych na lata 1974— 1980). Wiele miejsca w pracy poświęcono dyskusji, jaka toczyła się i toczy nadal w okół spraw parlamentarnych, a która może się wydać co najmniej niejasna dla czytelnika pozostającego poza możliwością bezpośredniego i systematycznego śledzenia spraw naszego kraju. Do nich należą m. in. krytyczne uwagi dotyczące spójności różnych dziedzin prawa, praktyki ich stosowania oraz nadmiernej liczby nowych regulacji prawnych (tzw. „inflacji prawa"). Autor na podstawie konkretnych danych i poszczególnych faktów stara się wyjaśnić przyczyny takiego stanu rzeczy, uwzględniając konkretne warunki zaistniałe w Polsce w pierwszej połowie lat osiem dziesiątych. Między innymi potrzeba zmian legislacyjnych w wielu dziedzinach prawa podyktowana została głębokością przekształceń w sposobach sprawowania władzy oraz zmianami w system ie zarządzania gospodarką narodową. Sejm VIII kadencji dał podstawy dla integrującego działania zmierzającego do realizacji podstawowych celów i kierunków polityki państwa, a co się z tym wiąże, przywrócenia naruszonej równowagi funkcji naczelnego organu przedstawicielskiego w kierunku prymatu działalności strategicznej i kontrolnej.
Keywords
Year
Volume
36
Physical description
Dates
published
1988
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/11712
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_11712
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.