PL EN


1990 | 42 |
Article title

Procesné podmienky exekučného konania

Content
Title variants
SK
Przesłanki procesowe w postępowaniu egzekucyjnym
Languages of publication
Abstracts
PL
Przesłankami procesowymi w postępowaniu egzekucyjnym są przestanki, przy zachowaniu których sąd może prowadzić egzekucję. Przestanki te określone są w kodeksie postępowanie cywilnego tak samo, jak przestanki postępowania zasadniczego, uregulowanego w części trzeciej kodeksu. W Ich skład wchodzą: wniosek o wszczęcie egzekucji, kompetencja, właściwość, zdolność bycia uczectnikiem postępowania, zdolność procesowa, brak przeszkody w postaci sprawy w toku 1 sprawy, w której zapadło orzeczenie. Oczywiście ta formalna zbieżność nie oznacza, że przesłanki postępowania egzekucyjnego można w pełni utożsamiać z przesłankami postępowania zasadniczego. Ich znaczeniowo Inna treść- i specyficzny charakter określone są celem postępowania egzekucyjnego, który różni się od celu postępowania zasadniczego, a ponadto wynikają z względnej samodzielności obu postępowań. Celem postępowania egzekucyjnego jest zapewnienie ochrony takim prawom, których istnienie zostało stwierdzone na właściwej drodze, a które nie zostały dobrowolnie zaspokojone. Chodzi zatem o prawa ustalone w orzeczeniu. Dlatego też analizę przesłanek procesowych w postępowaniu egzekucyjnym należy i można przeprowadzać jedynie z punktu widzenia tego celu. Samodzielność tych przesłanek uwidoczni się także w wypadku dotyczącym рга»з ustalonego w orzeczeniu innego sądu niż sąd przeprowadzający egzekucję względnie organu niesądowego.
Keywords
Year
Volume
42
Physical description
Dates
published
1990
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/11890
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_11890
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.