Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 20 |

Article title

Biblioteki szkolne w Łodzi w dwudziestoleciu międzywojennym. Przegląd działalności

Content

Title variants

PL
School Libraries in Lodz During the Twenty-Years Interwar Period. Review of Functioning

Languages of publication

Abstracts

EN
Interwar period meant intensive functioning of independent Polish state authorities, also on the field of education. Legislative works concerned, among many other, matters of development of librarianship, school’s libraries modus operandi as well. Ministerial authorities prepared legal documents aimed, for example, at regulation of teachers–librarians’ work. Local authorities also aspired to form libraries in institutions that were under their supervision. Lodz didn’t belong to the lead of cities with best supplied school libraries. However, the need to collect books at schools was noticed not only by teachers alone, but also by city authorities. The school libraries were recognized as inseparable part of each school, necessary for successful completion of teaching–education processes. Lodz junior secondary schools had quite affluent libraries. During the formation process of Lodz school libraries their teachers played significant role. The Lodz teachers supported all undertakings being aimed at development of school’s libraries and popularizing the reading among secondary school children.
PL
Lata międzywojenne to okres intensywnych działań władz niepodległego Państwa także na polu oświaty i szkolnictwa. Prace legislacyjne dotyczyły również spraw rozwoju bibliotekarstwa, w tym szkolnego. Władze ministerialne przygotowywały akty prawne mające na celu m. in. unormowanie pracy nauczycieli–bibliotekarzy. Także władze samorządowe dążyły, by w podległych im placówkach tworzone były biblioteki. Łódź nie należała do czołówki miast z najlepiej zaopatrzonymi bibliotekami szkolnymi; jednak potrzebę gromadzenia w szkołach księgozbiorów dostrzegali nie tylko nauczyciele, ale także władze miasta. Biblioteki uznane zostały za nierozłączną część szkoły, niezbędną w realizacji procesów dydaktyczno–wychowawczych. Łódzkie gimnazja dysponowały dość zasobnymi księgozbiorami W procesie formowania księgozbiorów szkół znaczną rolę odegrało łódzkie nauczycielstwo, które wspierało wszelkie przedsięwzięcia mające na celu rozwój bibliotek szkolnych i upowszechnianie czytelnictwa wśród młodzieży szkolnej.

Year

Volume

20

Physical description

Dates

published
2015

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

URI
http://hdl.handle.net/11089/11933

YADDA identifier

bwmeta1.element.hdl_11089_11933
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.