Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 20 |

Article title

Szkolenia z zakresu information literacy w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego. Omówienie badań ewaluacyjnych

Content

Title variants

PL
The Information Literacy Courses in the University of Lodz Library. The Evaluation Research Report

Languages of publication

Abstracts

EN
The paper contains theoretical issues, particularly about adults education and information literacy courses for students. Information literacy courses should develop qualifications of scientific information searching, efficient using of spiders and searchers, which are included in OPACs, data bases, e–publication services or digital libraries. The process of the courses preparing and conducting is presented. The paper ends with the results of the short evaluating questionnaire and its conclusions.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia teoretyczne opisujące specyfikę nauczania dorosłych oraz zajęć z zakresu kompetencji informacyjnych. Są to zajęcia mające na celu rozwijanie umiejętności budowania zapytań wyszukiwawczych, sprawnego posługiwania się wyszukiwarkami, znajdującymi się m. in. w katalogach OPAC, bazach danych i serwisach e-wydawnictw czy bibliotekach cyfrowych. Zaprezentowano proces przygotowania poszczególnych zajęć i ich scenariusze. W końcowej części artykułu zawarte zostały wyniki krótkie-go kwestionariusza oceny jakości szkoleń, przeprowadzonego na potrze-by Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, w którym studenci ocenili zajęcia, a także płynące z nich wnioski.

Year

Volume

20

Physical description

Dates

published
2015

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

URI
http://hdl.handle.net/11089/11935

YADDA identifier

bwmeta1.element.hdl_11089_11935
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.