PL EN


2011 | 07 |
Article title

Wort- und Formenbildung? Derivation im Zwiespalt zwischen Lexik und Grammatik

Content
Title variants
DE
Tworzenie słów i tyle? Derywacja między słownictwem a gramatyką
Languages of publication
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł traktuje o derywacji i jej stosunku do gramatyki. Zwykle derywacja postrzegana jest jedynie jako proces tworzenia słów i jako taka stawiana jest w opozycji do fleksji, którą z kolei badacze jednomyślnie uważają za mechanizm pełniący funkcję tworzenia form gramatycznych. Można jednakże wykazać, że derywacji nie należy redukować tylko do wyżej wymienionej roli, gdyż bierze ona udział również w tworzeniu jednostek gramatycznych. Różnica między derywacją a fleksją polega na tym, że derywacja prowadzi do powstania niezależnych i autonomicznych jednostek, podczas gdy fleksja tworzy jednostki językowe nie mogące występować samodzielnie, czyli poza poszczególnymi kontekstami. Autor zaznacza, że fleksja, która znajduje swe odbicie w formach, mając w ten sposób wydźwięk czysto gramatyczny, różni się od derywacji, która powoduje słowa będące zarówno gramatyczne, jak i leksykalne.
Keywords
Year
Volume
07
Physical description
Dates
published
2011
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/12133
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_12133
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.