PL EN


1982 | 17 |
Article title

Conditions of Utilization of Distribution Channels in the Company Strategy (Case Study of the Clothing Market)

Content
Title variants
EN
Warunki wykorzystania kanałów dystrybucji w strategii przedsiębiorstwa na przykładzie rynku odzieżowego
Languages of publication
Abstracts
PL
Celem artykułu jest próba oceny funkcjonowania kanałów dystrybucji produktów konsumpcyjnych oraz strumieni przepływów tych kanałów a w szczególności strumienia informacji, negocjacji i fizycznego ruchu produktów. Jego tezą stanowi stwierdzenie, iż zunifikowany charakter kanałów dystrybucji utrudnia zdolności dostosowawcze tych kanałów do potrzeb wynikających z cech produktu i segmentu obsługiwanego rynku. Pod uwagę wzięto rynek odzieżowy. Rozważanie oparto o badania przeprowadzone w 8 przedsiębiorstwach produkcyjnych o zróżnicowanej strukturze asortymentowej, sformułowano zasady, którym powinna odpowiadać struktura kanałów rynkowych na omawianym rynku oraz wnioski odnoszące się do zwiększenia możliwości wykorzystania kanałów dystrybucji w strategii przedsiębiorstw.
Keywords
Year
Volume
17
Physical description
Dates
published
1982
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/12479
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_12479
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.