PL EN


1982 | 17 |
Article title

Possibilities for Application of Franchising in Centrally Planned Economy — Case Study of Poland

Content
Title variants
EN
Możliwości zastosowania franchisingu w gospodarce centralnie planowanej — na przykładzie Polski
Languages of publication
Abstracts
PL
Opracowanie dotyczy możliwości aplikacji franchisingu w systemie gospodarki planowej. Autorzy scharakteryzowali podstawowe zasady tworzenia powiązań typu franchisingowego, wskazali na dotychczasowe formy stosowania franchisingu w gospodarce centralnie planowanej — szczególnie w Polsce — oraz określili w arunki dalszego upowszechnienia tej formy związków. Omówione zostały również kierunki i formy aplikacji franchisingu zarówno z punktu widzenia rynku wewnętrznego, jak i działalności w handlu zagranicznym. W pracy podkreślono także opłacalność ekonomiczną stosowania franchisingowej formy powiązań przedsiębiorstw z punktu widzenia mikro- i makroekonomicznego w porównaniu z innymi typami umów formalnych, jak np. licencja, koncesja, agencja czy jointventures. Do pracy dołączona została lista branżowa obejmująca podstawowe kierunki zastosowań franchisingu w krajach zachodnich.
Keywords
Year
Volume
17
Physical description
Dates
published
1982
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/12480
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_12480
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.