PL EN


1982 | 17 |
Article title

Merchant Wholesaling in the United States

Authors
Content
Title variants
EN
Handel hurtowy w Stanach Zjednoczonych
Languages of publication
Abstracts
PL
W artykule omówiono podstawowe zmiany zachodzące w sferze handlu hurtowego w USA oraz przedstawiono stan obecny i perspektywy jego rozwoju na rynku amerykańskim. Podana została interpretacja pojęcia „handel hurtowy” oraz. scharakteryzowane zostały współczesne przedsiębiorstwa hurtownicze — m. in. sklasyfikowano handel hurtowy ze względu na formę organizacji i sferę działalności. Autor podkreślił również powszechną aplikację badań marketingowych w handlu hurtowym (m. in. badania rynku, badania kosztów) oraz wskazał na szerokie wykorzystanie strategii segmentacji. Omówione zostały również: integracja pionowa przedsiębiorstw hurtowniczych z innymi ogniwami kanału dystrybucji, metody finansowania przepływu produktów (polityka kredytowa), polityka cenowa, formy zarządzania i kierowania jednostkami handlu hurtowego, zarządzanie zapasami, komputeryzacja (przepływy informacji) oraz polityka w zakresie promocji. Artykuł zawiera też liczne przykłady ilustrujące omawiane problemy.
Keywords
Year
Volume
17
Physical description
Dates
published
1982
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/12492
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_12492
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.