PL EN


1982 | 17 |
Article title

Typology of Rural Areas as one of Prerequisites Determining Organization of Supply

Authors
Content
Title variants
EN
Typologia obszarów wiejskich jako jedna z przesłanek organizacji zaopatrzenia
Languages of publication
Abstracts
PL
Odmienność przestrzennych warunków działalności handlu wiejskiego zmusza do szukania możliwości wykazania zróżnicowania obszarów wiejskich w zakresie potrzeb ich mieszkańców w odniesieniu do obsługi handlowej. W celu ukazania dywersyfikacji wsi w tym zakresie wykorzystano typologię obszarów wiejskich opartą o główne funkcje gospodarcze. Założono, że w zależności od kombinacji podstawowych funkcji gospodarczych w danym regionie tj. produkcji rolniczej, oddziaływania przemysłu oraz walorów turystycznych, różne są potrzeby mieszkańców kształtujące się pod wpływem powiązań i sprzężeń zwrotnych zachodzących pomiędzy różnymi funkcjami. Określenie segmentacji zapotrzebowania z punktu widzenia istniejących współzależności między ekonomiką regionu a rozwojem handlu posłuży ustaleniu kierunków dalszego rozwoju organizacji zaopatrzenia terenów wiejskich, wypracowaniu strategii działania opartej na stopniu rozwoju i zróżnicowania zapotrzebowania mieszkańców wsi.
Keywords
Year
Volume
17
Physical description
Dates
published
1982
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/12495
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_12495
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.