PL EN


1994 | 51 |
Article title

Борьба России за выход в Балтийское море во 2-й половине XVI в.

Authors
Content
Title variants
Walka Rosji о dostęp do Morza Bałtyckiego w II połowie XVI wieku
Languages of publication
Abstracts
PL
Autor omawia szczególnie ważny dla rosyjskiej polityki zagranicznej czasów Iwana Groźnego problem zmagań o Dominium maris Baltici, tj. walkę o uzyskanie dostępu do Morza Bałtyckiego i wyeliminowania pośrednictwa Niemców inflanckich (Zakon Kawalerów Mieczowych) w handlu. Na drodze do realizacji tych planów stanęło głównie Wielkie Księstwo Litewskie, później Rzeczpospolita. Na opanowanie Inflant przez Rosję nie godziła się również Szwecja. Zmagania w wojnie o Inflanty 1558-1582/83 przyniosły Rosji porażkę, którą traktowano jako czasowe powstrzymanie się od realizacji tego życiowo ważnego problemu. Przegrana Rosji w tej wojnie miała dla niej jednak daleko idące konsekwencje. Zahamowała bowiem aż do XVIII w. proces dążenia Rosji do uzyskania statusu europejskiego mocarstwa. Zdaniem autora zasługa Iwana Groźnego, polegała na tym, iż postawił on przed Rosją tzw. problem bałtycki i wskazał na sposoby jego rozwiązania.
Keywords
Year
Volume
51
Physical description
Dates
published
1994
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/13098
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_13098
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.