PL EN


1994 | 51 |
Article title

Послы России в Польше в польской оценке станиславовской эпохи

Content
Title variants
Ambasadorzy Rosji w Polsce w opinii polskiej epoki stanisławowskiej
Languages of publication
Abstracts
PL
Autor przedstawia zagadnienia dotychczas mało znane w polskiej historiografii. Skupia swoją uwagę na sylwetkach tych posłów rosyjskich, których misja w Polsce miała znaczący wpływ na losy I Rzeczypospolitej (np. Nikołaj Repin, Otto Stackelberg, Kasper von Saldem). Autor nie stawia sobie zadania przedstawienia faktycznej roli rosyjskich ambasadorów w Polsce, a jedynie dąży do możliwie dokładnego prześledzenia ocen powstałych w kręgach obserwatorów życia politycznego, głównie warszawskich. W rezultacie dochodzi do wniosku, że opinie o działalności rosyjskich ambasadorów w Polsce nie opierały się na obiektywnych podstawach; wiele w nich było odczuć indywidualnych, czysto osobistych. Pełnej weryfikacji polskich ocen o działalności ambasadorów rosyjskich omawianego okresu można dokonać dopiero po zapoznaniu się z niedostępnymi dotąd materiałami carskiego ministerstwa spraw zagranicznych.
Keywords
Year
Volume
51
Physical description
Dates
published
1994
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/13101
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_13101
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.