PL EN


1994 | 51 |
Article title

Поворот в международных отношениях в 1933 г. и советская политика безопасности

Content
Title variants
Zwrot w stosunkach międzynarodowych w 1933 r. i radziecka polityka bezpieczeństwa
Languages of publication
Abstracts
PL
W artykule autor omawia działania dyplomacji radzieckiej w nowej sytuacji zaistniałej w stosunkach międzynarodowych po dojściu faszyzmu hitlerowskiego do władzy. W pierwszych miesiącach po zdobyciu fotela kanclerskiego przez Hitlera Moskwa nie dawała żadnych powodów do zmiany kursu polityki zagranicznej Berlina wobec ZSRR, mimo widocznych antyradzieckich akcentów i demonstracji politycznej ze strony Niemiec. Zmianę kursu polityki zagranicznej wobec Niemiec ogłosił Stalin dopiero na XVII Zjeździe WKP(b) w styczniu 1934 r. wychodząc z założenia, iż nowa polityka zagraniczna Niemiec rzeczywiście zagraża Związkowi Radzieckiemu. Tematem nr 1 nowej radzieckiej strategii było podejmowanie akcji na rzecz utrzymania systemu wersalskiego, co było przekreśleniem dotychczas lansowanej tezy o „grabieżczym pokoju wersalskim". W związku z tym nowego wymiaru nabrał problem tzw. „Wschodniego Locarno”. Następnie autor omawia m. in. próby współpracy ZSRR z Polską i Francją, inicjatywę podpisania paktu zbiorowego bezpieczeństwa w rejonie Oceanu Spokojnego i nawiązanie stosunków dyplomatycznych między USA a ZSRR. Przedstawia materiały z których wynika, że np. Niemcy już w końcu 1933 r. dążyły do zawarcia sojuszu z Anglią, aby „urzeczywistnić grabieżcze plany we Wschodniej Europie”. Zdaniem autora wtedy to zapoczątkowano proces, który doprowadził do polityki monachijskiej.
Keywords
Year
Volume
51
Physical description
Dates
published
1994
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/13120
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_13120
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.