PL EN


1994 | 51 |
Article title

К переориентации международных культурных и научных связей СССР в середине 50-ых годов

Authors
Content
Title variants
PL
W sprawie reorientacji kulturalnych i naukowych związków ZSRR w połowie lat pięćdziesiątych
Languages of publication
Abstracts
PL
W artykule omówiono fazę gruntownej zmiany założeń radzieckiej polityki zagranicznej na polu kultury i nauki w połowie lat pięćdziesiątych. Okres po zakończeniu II wojny światowej i zimnowojenne założenia polityki radzieckiej samoizolowały radziecką kulturę i naukę z otoczenia międzynarodowego. Zjawisko to motywowano w Moskwie pozycją ZSRR uzyskaną na arenie międzynarodowej w wyniku zwycięstwa w wojnie, na którą złożył się również rzekomo niekwestionowany poziom radzieckiej nauki i techniki oraz kultury. Równocześnie, niejako z założenia, dyskredytowano i pomniejszano osiągnięcia zagraniczne, głównie państw zachodnich. Apogeum megalomanii i zapatrzenia na własny dorobek kulturalny i naukowy nastąpiło na XIX Zjeździe WKP(b), kiedy to podjęto decyzje o rozwoju radzieckiej nauki i osiągnięcia takiego poziomu w tym zakresie, który pozwoliłby ZSRR „wypełnić swoją misję - zająć pierwsze miejsce w nauce światowej” . Zdaniem Autora kres takiemu myśleniu i praktyce przyniósł dopiero przełom lat 1955/56. Przemiany polityczne połowy lat pięćdziesiątych ZSRR i państwach Europy środkowej i południowo-wschodniej doprowadziły wkrótce do podpisania pierwszej równoprawnej umowy o współpracy naukowej, którą była umowa zawarta pomiędzy Uniwersytetem im. Łomonosowa a Uniwersytetem Warszawskim z 28.03.1958 r.
Keywords
Year
Volume
51
Physical description
Dates
published
1994
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/13145
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_13145
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.