PL EN


2014 | 3(36) |
Article title

Polityka regionalna Unii Europejskiej oraz jej wpływ na funkcjonowanie polskiej gospodarki

Content
Title variants
PL
The Regional Policy of the European Union and its Impact on the Functioning of Polish Economy
Languages of publication
Abstracts
PL
W pracy przedstawiono, w jaki sposób Unia Europejska wpływa na funkcjonowanie polskiej gospodarki. Zaprezentowano wielorakie znaczenie pomocy unijnej, która oddziałuje pozytywnie na funkcjonowanie kraju. Ukazano, że fundusze unijne mają niewątpliwy wpływ na rozwój oraz funkcjonowanie zarówno gospodarki międzynarodowej, jak i krajowej, szczególnie gospodarki regionalnej. Opracowanie zostało przygotowane na podstawie literatury przedmiotu metodą analizy i syntezy zebranego materiału.
EN
The paper presents the EU affects the functioning of the Polish economy. Presented multiple importance of the EU aid, which has a positive effect on the functioning of the country. It shows that EU funds have a definite influence on the development and functioning of both the international and the country economy, particularly the regional economy. The study was prepared on the literature method of analysis and synthesis of the collected material.
Year
Volume
Physical description
Dates
published
2014
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/13652
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_13652
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.