PL EN


2014 | 3(36) |
Article title

Mechanizm funkcjonowania Wielkiej Brytanii i Polski w latach 2001–2013

Content
Title variants
PL
Mechanism of Fiscal in Great Britain and Poland in 2001–2013
Languages of publication
Abstracts
PL
Wadliwe mechanizmy funkcji przedstawionych w artykule, bez wątpienia, są bardzo ważne, szczególnie w warunkach kryzysu. Recesja nie tylko pokazała dysfunkcyjność tych działań, ale wykazała także niewłaściwe funkcjonowanie głównych instytucji, przede wszystkim Banku Centralnego Wielkiej Brytanii. Zastrzeżenia dotyczące BC dotyczą dwóch obszarów działalności. To opóźnienia przy standardowej akcji w polityce pieniężnej, które nawiązują przede wszystkim do polityki stóp procentowych w obliczu kryzysu gospodarczego, a także zwlekanie w wykorzystaniu niestandardowych mechanizmów, które składały się na nowe doświadczenia ilościowe polityki pieniężnej w obliczu kryzysu finansowego.
EN
Defective mechanisms of function presented in the article, without a doubt are a very important cause of its weaknesses, especially in the crisis conditions. Recession not only showed dysfunctional of these mechanisms, but also improper function of main institutions, primarily the Central Bank in Great Britain. Objections regarding this institution concern two areas of action. That is, delays in taking standard action in the monetary policy, concerning above all politics of interest rates in face of an economic crisis, as well as delays in taking custom action that consisted on quantitative relive of monetary policy in face of the financial crisis.
Year
Volume
Physical description
Dates
published
2014
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/13654
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_13654
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.