PL EN


2014 | 3(36) |
Article title

Ekologiczna społeczna odpowiedzialność biznesu w strategiach rozwoju firm

Authors
Content
Title variants
PL
Environmental Corporate Social Responsibility in Business Development Strategies
Languages of publication
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji Ekologicznej Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, a także identyfikacja podstawowych korzyści i barier rozwoju idei ECSR w strategiach polskich firm, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw w województwie śląskim. Do głównych przeszkód w prowadzeniu przedsięwzięć na rzecz ekologii oraz oddziałujących społecznie należy przede wszystkim brak świadomości na temat korzyści płynących z CSR i narzędzi, które można stosować wśród pracowników wszystkich szczebli wewnątrz firm. Ponadto, jak wynika z przeprowadzonych badań, głównymi barierami wdrażania proekologicznych strategii i działań w przedsiębiorstwach województwa śląskiego są kapitałochłonność nakładów inwestycyjnych, niska świadomość ekologiczna. To także brak finansowego wsparcia instytucjonalnego, jak również uwarunkowania legislacyjne oraz niewystępowanie wsparcia instytucjonalnego władz regionalnych. Jednakże koncepcja ekologicznej i społecznej odpowiedzialności konsekwentnie realizowana przez przedsiębiorstwa może przyczynić się do poprawy konkurencyjności i budowania trwałej przewagi nad konkurentami.
EN
The purpose of this article is to present the idea of environmental corporate social responsibility and the identification of the key benefits and barriers to the development of ideas ECSR in the strategies of Polish companies with a particular emphasis on companies in Silesian Voivodeship. The main obstacles to running a environmentally and socially responsible business are: ignorance of benefits resulting from CSR and lack of knowledge about how to promote CSR among employees of all levels. Moreover, as a result of a surveys presented, the main barriers to the implementation of environmental strategies and actions in the Silesian province enterprises are capital-intensive investment; low awareness; financial lack of institutional support; legislative conditions and the lack of institutional support for the regional government. However, the idea of ecological and social responsibility consistently implemented by the company can contribute to improving the competitiveness and build a sustainable advantage over business competitors.
Year
Volume
Physical description
Dates
published
2014
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/13656
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_13656
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.