PL EN


1992 | 32 |
Article title

Русское барокко и его место в истории литературы

Content
Title variants
RU
Barok rosyjski i jego miejsce w historii literatury
Languages of publication
Abstracts
PL
Krytycznie ustosunkowując się do dotychczasowych prób zdefiniowania specyfiki i granic czasowych baroku rosyjskiego przedstawionych w pracach radzieckich i nieradzieckich rusycystów, autor proponuje widzieć w baroku określony prąd literacki rozumiany jako zbiór dystrybutywny, jako "ewolujący kompleks cech wspólnych dla owego zbioru utworów" (Markiewicz) i próbuje określić zasadnicze komponenty abstrakcyjnego (idealnego) modelu baroku rosyjskiego. Takie ujęcie pozwala - zdaniem autora - uniknąć mechanicznego przyporządkowania twórczości konkretnych pisarzy jednemu tylko prądowi i ułatwia rozumienie i właściwą interpretację twórczości tych pisarzy, którzy pisali utwory zawierające obok elementów barokowych pewne elementy średniowieczne czy klasycystyczne.
Keywords
Year
Volume
32
Physical description
Dates
published
1992
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/13863
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_13863
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.