PL EN


1992 | 32 |
Article title

Принцип иносказания и черты политической драмы в "Комидии притчи о блуднем сыне" Симеона Полоцкого

Authors
Content
Title variants
RU
Zasada alegorii i cechy dramatu politycznego w "Komedii przypowieści o synu marnotrawnymi" Symeona Połockiego
Languages of publication
Abstracts
PL
W artykule podjęto próbą nowego odczytania tekstu "Komedii" Symeona Połockiego. Autorka zgadza się z tymi' historykami literatury rosyjskiej, którzy dostrzegają w dramacie Symeona elementy dydaktyczne, budujące, ale stara się jednocześnie udowodnić, że nie jest to jedyna warstwa znaczeniowa tego utworu. Jej zdaniem pierwsza warstwa, pierwszy plan znaczeniowy tego barokowego dramatu ukazuje człowieka samotnie błądzącego po pełnej złudnych uciech ziemi i nie znajdującego ostatecznie ukojenia. Powrót syna marnotrawnego do domu, to powrót błądzącego człowieka do Boga. Druga warstwa znaczeniowa "Komedii" wiąże się z konkretnymi warunkami historycznymi i zawiera krytykę negatywnych skutków fascynacji młodzieży rosyjskiej cywilizacją Zachodu. Warstwa trzecia wreszcie wiąże sią w pewnym stopniu z poprzednimi i ukazuje stosunki pomiędzy mądrym i sprawiedliwym monarchą - ojcem poddanych i jego podwładnymi. Wprowadzenie do "Komedii" problematyki ideologicznej pozwala uznać ją za pierwszy rosyjski dramat polityczny.
Keywords
Year
Volume
32
Physical description
Dates
published
1992
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/13864
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_13864
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.