PL EN


2015 | 2 |
Article title

Wydatki na ochronę zdrowia w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej w latach 2007–2011

Content
Title variants
PL
Health Expenditures in Poland and other European Union Countries in Years 2007–2011
Languages of publication
Abstracts
PL
Studentki II roku na kierunku: Finanse i Rachunkowość, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
PL
Celem artykułu jest ukazanie wielkości dokonywanych wydatków na ochronę zdrowia w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej. W finansowaniu publicznym uwzględniono wydatki NFZ i wydatki budżetu państwa, natomiast w finansowaniu prywatnym wydatki na ubez-pieczenia prywatne z uwzględnieniem ubezpieczeń prywatnych pracodawców oraz wydatki go-spodarstw domowych. Przeprowadzona analiza wydatków pozwoliła na wskazanie podstawowych problemów w systemie finansowania opieki zdrowotnej oraz na ukazaniu zmian, które w przyszłości wpłynęłyby na poprawę tego systemu w Polsce i w Unii Europejskiej.
EN
The purpose of this article is to show the size of the expenditures on healthcare in Poland in comparison to other European Union countries. The public financing is based on expenditures of National Health Fund (NFZ) and state budget expenditures, whereas in private financing expenditures on private insurance, private insurance of employers and household expenses could be pointed out. The analysis of expenditures revealed main problems in healthcare financing and proposed changes which could affect the improvement of healthcare system, both in Poland and the European Union.
Year
Volume
2
Physical description
Dates
published
2015
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/14211
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_14211
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.