PL EN


1997 | 1 |
Article title

Alchemy and Edmund Spenser’s Faerie Queene. A Methodological Introduction

Content
Title variants
EN
Alchemia i Królowa Elfów Edmunda Spensera. Wprowadzenie metodologiczne
Languages of publication
Abstracts
PL
Prezentowany artykuł oparty na literaturze średniowiecznej, renesansowej i współczesnej, ma na celu „wprowadzenie do metodologii opus alchemicum", jego tła, ideologii, celów i praktyki, a także ma określić, ja k studia nad alchemią mogą pomóc w oświetleniu spenserowskiego świata czarów w poemacie The Faerie Queene. Punktem wyjścia dla rozważań autorki jest Proem do drugiej księgi Królowej Elfów, wskazujący na zbieżność myślenia kompozycyjnego poety, oraz teorii i praktyki alchemii, które Spenser musiał poznać podczas studiów uniwersyteckich. Artykuł składa się z następujących części: krótka historia alchemii, metoda alchemiczna, alchemia i alegoria. W ostatniej części autorka wraca do równoległości między postępowaniem alchemicznym a postępowaniem alegoryzującym Spensera. Używa on metody alchemicznej, łącząc abstrakcję i konkret tak jak duszę i ciało. Ujmując poemat w czterech poziomach interpretacji - od dosłownej do anagogicznej, sprawia, że ziemskie terytorium Anglii staje się odbiciem wielkości i wspaniałości Elżbiety I, Amfitryny Oceanu rozciągającego się do nowego świata i stanowiącego jego symbol. Jednocześnie tytuł drugiej księgi - Temperance - odnosi się do cnoty umiarkowania jako drogi do królowej i - w jedności rzeczy - do Boga.
Keywords
Year
Volume
1
Physical description
Dates
published
1997
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/14247
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_14247
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.