PL EN


1982 | 003 |
Article title

Zu einigen Problemen des intensiven Fremdsprachenunterrichts

Authors
Content
Title variants
DE
Z problematyki intensywnego nauczania języków obcych
Languages of publication
Abstracts
PL
Ze względu na brak naukowej definicji pojęcia intensywnego nauczania języków obcych, powstają zróżnicowane rozważania na ten temat. Można by przyjąć - w oparciu o istniejące poglądy że intensywne nauczanie to proces dydaktyczny, realizowany metodą gwarantującą wysoką efektywność i osiągnięcie założonego celu w krótszym czasie (1-2 lata nauki, minimum 12 godzin tygodniowo), w oparciu o odpowiednie audiowizualne materiały nauczania, opracowane przez zespół językoznawców, psycholingwistów i dydaktyków. Głównym czynnikiem określającym metody i rodzaj materiałów dydaktycznych jest cel nauczania. Stwierdzamy, opierając się na wieloletnim doświadczeniu własnym i lek to rów języka niemieckiego, na analizie przeprowadzonych ankiet, wywiadach o raz badaniach wyników intensywnego nauczania dorosłych, że bardziej istotny wpływ niż wiek na osiągnięcie założonego celu nauczania, którym jest opanowanie czterech podstawowych sprawności językowych mają takie czynniki jak : silna motywacja, indywidualne uzdolnienia do nauki języków, pracowitość, wytrwałość, doświadczenie (znajomość języków obcych, wykształcenie i wykonywany zawód), indywidualna strategia uczenia się oraz czynniki natury społecznej i osobistej. Z drugiej strony efektywność uczenia się określana jest przez czynniki zewnętrzne: materiał nauczania, metody i organizację procesu dydaktycznego i osobowość nauczyciela.
Keywords
Year
Volume
003
Physical description
Dates
published
1982
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/14681
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_14681
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.