PL EN


2000 | 001 |
Article title

La lettre dans la critique polonaise d'après-guerre

Authors
Content
Title variants
FR
Teoria listu w powojennym literaturoznawstwie polskim
Languages of publication
Abstracts
PL
Artykuł podejmuje próbę usystematyzowania studiów, jakie krytyka polska poświęciła problematyce listu po drugiej wojnie światowej, i przedstawienia głównych założeń tych studiów. Autorka wyróżnia dwie grupy prac poświęconych listowi. Pierwszą z nich stanowią teorie listu sensu stricto i jest to grupa stosunkowo nieliczna. Należą do niej prace Anny Kałkowskiej, Jana Trzynadlowskiego, Władysława Miodunki i Janusza Lalewicza. Ich wspólną cechę stanowi dążenie do zdefiniowania listu i jego genologicznych właściwości. Druga grupa natomiast koncentruje się na jednym aspekcie listu, którym może być pewien moment historyczny w ewolucji epistolografii lub epistolarna twórczość określonego autora. Znalazły się tutaj prace Marii Janion, Zbigniewa Sudolskiego, Jadwigi Rudnickiej i innych polskich krytyków. Należy podkreślić, że obie grupy omówionych studiów stawiają sobie za cel opisanie listu (bądź w ujęciu całościowym, bądź częściowym) i dlatego prace wykorzystujące list jako punkt wyjścia do opisania zjawisk innych niż sam list, w artykule tym nie zostały wzięte pod uwagę, aczkolwiek zawiera on pewne sugestie bibliograficzne dotyczące tego typu prac. W podsumowaniu autorka zauważa, że wszystkie prace poświęcone listowi odwołują się do teorii Stefanii Skwarczyńskiej (teoria ta nie została w pracy przedstawiona, gdyż stanowi ona przedmiot innego artykułu tego zbioru). Podkreśla się również, że najwięcej prac z drugiej grupy koncentruje się na epistolografii romantycznej. Teorie listu natomiast zgodne są co do jego paradoksalnego charakteru i trudności, jakie wyłaniają się przed krytykiem pragnącym zaliczyć list do istniejących kategorii tekstów.
Keywords
Year
Volume
001
Physical description
Dates
published
2000
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/14766
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_14766
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.