PL EN


1983 | 005 |
Article title

Perfective of Dynamie Verbs vs Perfect

Content
Title variants
EN
Dokonane czasowniki dynamiczne a Perfect
Languages of publication
Abstracts
PL
W artykule niniejszym podjęta jest próba określenia wspólnych cech aspektu dokonanego (Perfective) czasowników dynamicznych (Dynamic Verbs) języka polskiego i perfektu (Perfect) występującego w angielskich odpowiednikach tych czasowników. Analiza zdań polskich z formami dokonanymi i niedokonanymi tych czasowników i ich angielskich odpowiedników oraz porównanie definicji obydwu aspektów podanej przez Comrie'ego (1976) pozwalają wnioskować, że w określonych kontekstach aspekt dokonany, poprzez wskazywanie na rezultatywny charakter danej akcji, spełnią takie funkcje jakie spełnia perfect (Perfect) w języku angielskim. Wskazany jest również fakt, te w przypadku czasowników punktowych (Momentary Verbs) formy dokonana i niedokonana są poprawne w kontekstach, w których nlogą występować tylko formy dokonane pozostałych czasowników dynamicznych. Jednocześnie nie ustalono sytuacji takich, które wykluczałyby użycie innego aspektu niż perfekt (Perfect) w angielskich odpowiednich zdań polskich z dokonanymi formami tych czasowników.
Keywords
Year
Volume
005
Physical description
Dates
published
1983
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/14770
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_14770
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.