PL EN


1986 | 014 |
Article title

Zur Klassifikation formbildender Alternationen im Deutschen und Polnischen

Content
Title variants
DE
Klasyfikacja alternacji formotwórczych w języku niemieckim i polskim
Languages of publication
Abstracts
PL
Artykuł niniejszy stanowi próbę klasyfikacji alternacji morfologicznych, zachodzących we fleksji języka niemieckiego i polskiego. Zaobserwowano, że zarówno język niemiecki, jak też i polski stosuje tylko takie typy alternacji, które sa w zgodzie z modelem fonologicznym danego języka. Funkcjonowanie złożonego systemu morfonologicznego w konfrontowanych językach można przedstawić za pomocy różnych typów alternacji, ponieważ klasyfikacja zjawisk alternасуjnych jest jednym z ważnych elementów opisu językowego. Wnioskiem wynikającym z przeprowadzonej analizy jest stwierdzenie autora, iż klasyfikacja typologiczna ma wartość naukową i zastosowanie w językach deskryptwnych oraz w badaniach porównawczych czy konfrontatywnych, gdzie typologia taka może być bardzo inspirująca.
Keywords
Year
Volume
014
Physical description
Dates
published
1986
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/15198
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_15198
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.