PL EN


1984 | 35 |
Article title

Ekonometria a analiza rynków zagranicznych i prognozowanie handlu zagranicznego

Content
Title variants
PL
Econometrics and Analysis of Foreign Markets and Foreign Trade Forecasting
Languages of publication
Abstracts
PL
Celem artykułu jest ukazanie wzajemnych związków, jakie występują między trzema naukami podanymi w tytule. Związki te rozpatrywane będą z punktu widzenia cech wspólnych i różnic występujących w zadaniach stawianych przed wspomnianymi naukami, гакгезет badań w ramach tych nauk oraz metod badań w nich stosowanych. Punktem wyjścia rozważań autora są definicje omawianych nauk.
EN
The aim of this paper is to describe correlations between econometrics, foreign markets analysis and foreign trade forecasting. These correlations are analyzed from the angle of common features and differences, which appear in tasks posed before the above mentioned sciences, scope of studies within the framework of these sciences as well as of research methods applied by them. The starting point for the analysis is definition of the sciences in question.
Keywords
Year
Volume
35
Physical description
Dates
published
1984
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/15251
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_15251
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.