Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


1984 | 35 |

Article title

Miejsce przedmiotów: planowanie i prognozowanie handlu zagranicznego oraz metody analizy rynków zagranicznych w programie studiów

Content

Title variants

PL
Courses in Planning and Forecasting of Foreign Trade and Methods of Foreign Markets Analysis in Academic Curriculum

Languages of publication

Abstracts

PL
W niżej przedstawionym artykule autorka ustosunkowuje się do bardzo ważnego (dla procesu dydaktycznego) problemu uaktualniania programu studiów. Przekazane uwagi zostały oparte na wieloletnim doświadczeniu wynikającym z funkcjonowania kierunku ekonomiki i organizacji handlu zagranicznego przy Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym. Przy czym za ważny (ze względu na kształcenie przyszłego pracownika przedsiębiorstwa handlu zagranicznego) uznała autorka problem .usytuowania w programie studiów grupy przedmiotów: planowanie i prognozowanie handlu zagranicznego oraz metody analizy rynków zagranicznych. Należy wyjaśnić, iż do grupy przedmiotów wymienionych w tytule zaliczono także przedmiot: koniunktura gospodarcza, bowiem zdaniem autorki, dopiero to wszystkie trzy przedmioty łącznie tworzą jednolitą całość.
EN
The author has made an attempt at presentation of the importance and place of the above two subjects in the curriculum of academic courses. The first part of the paper discusses the changes, which over several years could be observed in consecutive curricula of academic courses. The second part deals with a proposed, experimental curriculum of academic courses, which has been a subject of discussion in all universities of Poland for several months now. The last part of the article contains a presentation of further subjects for discussion ae well as the author's propositions concerning improvement in the process of university courses (these propositions refer mainly to the two subjects analyzed by the author).

Keywords

Year

Volume

35

Physical description

Dates

published
1984

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

URI
http://hdl.handle.net/11089/15252

YADDA identifier

bwmeta1.element.hdl_11089_15252
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.